Make your own free website on Tripod.com

Samenwerken met kinderen

Home
Programma
Literatuur
Achtergrond en links
Aanmelden
Visie

Kokumu

samenspelen.jpg

De training ‘samenwerken met kinderen’

 

Elke ouder of andere begeleider kent moeilijke momenten in de relatie met zijn of haar kind. Bijvoorbeeld als de ouder besluit om boodschappen te gaan doen en het kind moet mee, als een kind perse iets wil hebben en het is er niet, als een kind onaardig doet tegen andere kinderen of als een kind een driftbui heeft.

 

In de training ‘samenwerken met kinderen’ leren ouders of andere begeleiders van kinderen hoe ze met hun kind een gelijkwaardige relatie op kunnen bouwen die gebaseerd is op samenwerking en verbondenheid en worden zij uitgenodigd om leiding te nemen.

Meestal gaan volwassenen ervan uit dat een kind met hen moet samenwerken. In deze training krijgen de deelnemers de kans om te onderzoeken wat er gebeurt als zij met kinderen gaan samenwerken.

 

Kinderen en ouders of andere begeleiders, zijn met elkaar verbonden. Ze hebben deze verbinding nodig, om na te kunnen denken, om aardig te kunnen zijn, om contact te maken en om relaties aan te gaan.  

 

In deze training biedt Kokumu instrumenten aan om een gezonde relatie met kinderen op te bouwen, te ondersteunen en eventueel te herstellen.

 

Doelgroep

 

De training is bedoeld voor ouders of andere begeleiders van kinderen, zoals leerkrachten of jeugdhulpverleners.

 

 

Het programma bestaat uit:

  • Individuele coaching
  • Steungroepbegeleiding

Individuele Coaching

 

Gedurende 8 weken komen ouder of andere begeleider, kind en coach van Kokumu een uur bij elkaar.

De begeleider van Kokumu coacht de volwassene.

 

In dat uur leert de ouder de volgende instrumenten gebruiken:

 

Speciale speeltijd

Een volwassene maakt tijd vrij (tussen 5 minuten en een uur) waarin hij/zij alle aandacht richt op het kind. Het kind kan dan alles doen waar het voor kiest, binnen de grenzen van veiligheid en redelijkheid. Dit eenvoudige instrument helpt om een sterke ouder-kind relatie op te bouwen. Dit spelen brengt ouder en kind dichter bij elkaar.

 

Spelend luisteren

De volwassene neemt in het spel de minst krachtige rol in. De volwassene merkt op waar het kind om moet lachen, zorgt ervoor dat het kind nog meer moet lachen en moedigt het kind aan om de meer krachtige rol te spelen. Gelach en plezier geeft kinderen zelfvertrouwen en het helpt ouders om zich dichtbij hun kind te voelen.

 

Grenzen stellen

De volwassene neemt de verantwoording om gedrag te stoppen dat pijnlijk of onnadenkend is, zonder het kind de schuld te geven of pijnlijke acties te ondernemen naar het kind toe. Wanneer het kind gevoelens over de gestelde grens heftig uit, blijft de ouder dichtbij. De ouder biedt nabijheid aan, omdat luisteren naar gevoelens het vermogen van het kind om weer helder na te denken, zal herstellen.

 

Blijf en luister

De ouder blijft dicht bij het kind dat zijn emoties laat zien door te huilen, drift, beven of een woedeaanval. De volwassene luistert en staat het kind toe om de pijnlijke gevoelens te uiten die ervoor hebben gezorgd dat het oordeel van het kind onhelder is. Als het kind klaar is, kan het kind de zorg van de ouder voelen en kan dan ontspannen, leren en spelen.

 

Aandacht naar buiten

Als een kind boos is en luisteren geen optie is, dan helpt de volwassene het kind door de aandacht van het kind buiten de boze gevoelens te plaatsen. Richt zijn/haar aandacht op een vrolijke activiteit, waarin hij/zij betrokken wordt en die zinvol is. Dit instrument is een aanvulling op het diepe emotionele bevrijdingswerk dat door de andere instrumenten ondersteund wordt. Dit werkt heel goed, in een moeilijke situatie als een korte termijn oplossing.

 

Steungroep

 

Kokumu helpt bij het opzetten van steungroepen. Dit kan op initiatief van een ouder of andere begeleider die de training van Kokumu volgt. De ouder of andere begeleider nodigt andere ouders of begeleiders uit om aan de steungroep mee te doen. De groep bestaat uit maximaal 10 volwassenen die elke maand bij elkaar komen en praten over het leven met hun kind. Zij bieden elkaar respectvolle luistertijd aan.

Respectvol luisteren is luisteren zonder te oordelen. Zo ontstaat er echte ruimte om van eigen ervaringen te leren en om denken, gevoelens en doelen opnieuw te waarderen.

Thema’s die aan de orde komen hebben te maken met vragen, zorgen en twijfels, van ouders e.a. begeleiders van kinderen, zoals het stellen van grenzen, het slapen van een kind, kinderen met driftbuien en kinderen die een ander pijn doen.

Een coach van Kokumu leidt de groep en begeleidt de ouders e.a. om de Kokumu methode ‘samenwerken met kinderen’ te leren gebruiken.

Deelname aan deze groep is een stap op weg naar leiderschap van ouders en andere begeleiders, thuis en in de samenleving. Het helpt ouders e.a. te krijgen wat ze het liefst willen, namelijk een gezonde relatie met hun kind.

 

Het organiseren en bijeenbrengen van deelnemers aan een steungroep wordt beschouwd als  onderdeel van de training.

 

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een aantal boeken en artikelen aanschaffen. Na elke bijeenkomst krijgen ouders huiswerk mee. Kokumu adviseert  een aantal boeken en artikelen. (Voor titels klik hier

Veel van de informatie uit deze literatuur zal in de training aan de orde komen 

 

Elke bijeenkomst staat in het teken van een bepaald thema (zoals het thema grenzen stellen of luisteren) Over elk thema wordt de ondersteunende informatie gegeven.

 

Duur

 

Individuele coaching :  8 weken                   Steungroep             :  6 bijeenkomsten

 

Kosten

  •  Individuele coaching:    €200
  •  Steungroepbegeleiding  €180

Voor meer informatie en/of aanmelding voor deze training klikt u op de contact link onder aan deze pagina.

 

 

 

 

 

suhaionyenjol.jpg
levensgenieter

contact

zwartwit1.jpg
tot ziens

terug